Результаты

Статистика и результаты доступны сразу - как только респондент заполнил опрос. Поэтому очень легко следить за статусом опроса; посмотреть, кто еще не участвовал в опросе и снова отправить приглашение.
Connect.ee обеспечивает следующие данные o опросoв
 • Результаты по каждому вопросу, включая графики и процентное соотношение ответов.
 • Статистика респондентов (данные о каждом респонденте).
 • Все ответы каждого респондента (в формате Excel).
 • Tы можешь показать результаты опроса другим, используя специальный адрес-линк результатов (отправлай через е-мейл или размещай в веб-форумах и своем веб-сайте).

 • Результаты опроса "система ценностей"
  Результаты Респонденты Excel Высылать результаты
   
  Респондент #1 1 2 3
  ПолМужчина
  Возраст27
  1. Mis on Teie kõrgeim läbitud haridustase?
  Põhiharidus
  Keskharidus
  Kutse-kõrgharidus
  Lõpetamata kõrgharidus (1-2 aastat)
  Lõpetatud kõrgharidus
  2. Töökogemus
  Ei ole töökogemust
  1-2 aastat kogemust
  3-5 aastat kogemust
  5-10 aastat kogemust
  10 aastat ja rohkem
  3. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
  Место
  Karjäär 1
  Pere 2
  Sõbrad 3
  Armastus 4
  Tervis 5
  Füüsiline atraktiivsus 6
  Võim (ühiskondlik staatus) 7
  Religioon 8
  4. Raha (hea finantsseisund) on minu elus
  Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
  8 / 10
  5. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
  Место
  Ausust 1
  Lojaalsust 2
  Edukust karjääris 4
  Loogikat ja intelligentseid oskusi 3
  Hea finantsseisund 5
  Füüsilist atraktiivsust 6
  6. Usun, et
  Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus
  Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada
  Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan
  7. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
  Mina olen hea aga teised inimesed on halvad
  Mina olen halb aga teised inimesed on head
  Mina olen hea ja teised inimesed on head
  mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad
  8. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
  img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
  Õnneliku inimese silmad
  Kurva inimese silmad
  Ei oska öelda
  9. Minu jaoks on olulisem:
  Järgida südant
  Järgida mõistust
  10. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
  Raha
  11. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
  img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg
  img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg
  12. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (много возможных ответов)
  Karjääri arendamisele
  Haridusele
  Välimusele
  Pereelule
  Armuelule
  Religioonile