Результаты

Статистика и результаты доступны сразу - как только респондент заполнил опрос. Поэтому очень легко следить за статусом опроса; посмотреть, кто еще не участвовал в опросе и снова отправить приглашение.
Connect.ee обеспечивает следующие данные o опросoв
  • Результаты по каждому вопросу, включая графики и процентное соотношение ответов.
  • Статистика респондентов (данные о каждом респонденте).
  • Все ответы каждого респондента (в формате Excel).
  • Tы можешь показать результаты опроса другим, используя специальный адрес-линк результатов (отправлай через е-мейл или размещай в веб-форумах и своем веб-сайте).

Результаты опроса "система ценностей"
Результаты Респонденты Excel Высылать результаты
 
Респондент #1 1 2 3
ПолМужчина
Возраст27
1. Haridustase
:
Algkool 0 bar1bar2  0%
Keskkool 0 bar1bar2  0%
Bakalaureus 1 bar1bar2  100%
Magister 0 bar1bar2  0%
Doktor 0 bar1bar2  0%
Algkool
Keskkool
Bakalaureus
Magister
Doktor
2. Töökogemus
:
Ei ole töökogemust 0 bar1bar2  0%
1-2 aastat kogemust 0 bar1bar2  0%
3-5 aastat kogemust 1 bar1bar2  100%
5-10 aastat kogemust 0 bar1bar2  0%
10 aastat ja rohkem 0 bar1bar2  0%
Ei ole töökogemust
1-2 aastat kogemust
3-5 aastat kogemust
5-10 aastat kogemust
10 aastat ja rohkem
3. Abielustaatus
:
Abielus, lapsed 0 bar1bar2  0%
Abielus, lapsi pole 1 bar1bar2  100%
Elan tüdruksõbra / poissõbraga 0 bar1bar2  0%
Lahutatud 0 bar1bar2  0%
Muu 0 bar1bar2  0%
Abielus, lapsed
Abielus, lapsi pole
Elan tüdruksõbra / poissõbraga
Lahutatud
Muu
4. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
Место
Karjäär 1
Pere 2
Sõbrad 3
Armastus 4
Raha 5
Füüsiline atraktiivsus 6
Võim (ühiskondlik staatus) 7
Religioon 8
5. Seks on minu elus
Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
8 / 10
6. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
Место
Ausust 1
Lojaalsust 2
Edukust karjääris 4
Loogikat ja intelligentseid oskusi 3
Raha 5
Füüsilist atraktiivsust 6
7. Usun, et
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus 1 bar1bar2  100%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada 0 bar1bar2  0%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan 0 bar1bar2  0%
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan
8. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
:
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad 0 bar1bar2  0%
Mina olen halb aga teised inimesed on head 0 bar1bar2  0%
Mina olen hea ja teised inimesed on head 1 bar1bar2  100%
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad 0 bar1bar2  0%
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad
Mina olen halb aga teised inimesed on head
Mina olen hea ja teised inimesed on head
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad
9. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
Õnneliku inimese silmad 1 bar1bar2  100%
Kurva inimese silmad 0 bar1bar2  0%
Ei oska öelda 0 bar1bar2  0%
Õnneliku inimese silmad
Kurva inimese silmad
Ei oska öelda
10. Minu jaoks on olulisem:
Järgida südant 0 bar1bar2  0%
Järgida mõistust 1 bar1bar2  100%
Järgida südant
Järgida mõistust
11. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
Raha
12. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg 0 bar1bar2  0%
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg 1 bar1bar2  100%
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg
13. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (много возможных ответов)
:
Karjääri arendamisele 1 bar1bar2  50%
Haridusele 0 bar1bar2  0%
Välimusele 0 bar1bar2  0%
Pereelule 1 bar1bar2  50%
Armuelule 0 bar1bar2  0%
Religioonile 0 bar1bar2  0%
Karjääri arendamisele
Haridusele
Välimusele
Pereelule
Armuelule
Religioonile
14. Sinu osalemine selles uuringus aitas omandada olulisi andmeid minu diplomitöö jaoks. Tänan sind vastuste eest!
Kui oled huvitatud uuringu tulemustest - anna mulle teada, saadan need sulle.