Результаты

Статистика и результаты доступны сразу - как только респондент заполнил опрос. Поэтому очень легко следить за статусом опроса; посмотреть, кто еще не участвовал в опросе и снова отправить приглашение.
Connect.ee обеспечивает следующие данные o опросoв
 • Результаты по каждому вопросу, включая графики и процентное соотношение ответов.
 • Статистика респондентов (данные о каждом респонденте).
 • Все ответы каждого респондента (в формате Excel).
 • Tы можешь показать результаты опроса другим, используя специальный адрес-линк результатов (отправлай через е-мейл или размещай в веб-форумах и своем веб-сайте).

 • Результаты опроса "система ценностей"
  Результаты Респонденты Excel Высылать результаты
  Статистика о респондентах:
  Число респондентов:
  286
  Мужчина: 60
  Женщина: 226
  Средний возраст: 29.5 лет
  Подведение результатов
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  1. Mis on Teie kõrgeim läbitud haridustase?
  Põhiharidus 26 bar1bar2  9.1%
  Keskharidus 155 bar1bar2  54.2%
  Kutse-kõrgharidus 73 bar1bar2  25.5%
  Lõpetamata kõrgharidus (1-2 aastat) 27 bar1bar2  9.4%
  Lõpetatud kõrgharidus 5 bar1bar2  1.7%
  Сумма ответов 286  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  2. Töökogemus
  Ei ole töökogemust 66 bar1bar2  23.1%
  1-2 aastat kogemust 46 bar1bar2  16.1%
  3-5 aastat kogemust 42 bar1bar2  14.7%
  5-10 aastat kogemust 45 bar1bar2  15.7%
  10 aastat ja rohkem 87 bar1bar2  30.4%
  Сумма ответов 286  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  3. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
  Место Пункты
  Pere 1 791
  Armastus 2 1011
  Sõbrad 3 1054
  Karjäär 4 1229
  Tervis 5 1319
  Füüsiline atraktiivsus 6 1462
  Võim (ühiskondlik staatus) 7 1619
  Religioon 8 1811
  Место показывает значение варианта ответа. Самое высокое место занимает наиболее важный вариант ответа. Пункты показывают сумму всех ответов в этом варианте ответа. Наиболее важный вариант ответа имеет самое низкое количество пунктов. Наименее важный вариант ответа имеет самое высокое количество пунктов.
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  4. Raha (hea finantsseisund) on minu elus
  Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
  6.3 / 10
  Среди 286 респондентов средний ответ: 6.3 (в шкале от 1 до 10).
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  5. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
  Место Пункты
  Ausust 1 662
  Lojaalsust 2 806
  Loogikat ja intelligentseid oskusi 3 845
  Edukust karjääris 4 1162
  Füüsilist atraktiivsust 5 1199
  Hea finantsseisund 6 1332
  Место показывает значение варианта ответа. Самое высокое место занимает наиболее важный вариант ответа. Пункты показывают сумму всех ответов в этом варианте ответа. Наиболее важный вариант ответа имеет самое низкое количество пунктов. Наименее важный вариант ответа имеет самое высокое количество пунктов.
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  6. Usun, et
  Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus 164 bar1bar2  57.3%
  Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada 26 bar1bar2  9.1%
  Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan 96 bar1bar2  33.6%
  Сумма ответов 286  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  7. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
  Mina olen hea aga teised inimesed on halvad 17 bar1bar2  5.9%
  Mina olen halb aga teised inimesed on head 31 bar1bar2  10.8%
  Mina olen hea ja teised inimesed on head 223 bar1bar2  78%
  mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad 15 bar1bar2  5.2%
  Сумма ответов 286  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  8. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
  img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
  Õnneliku inimese silmad 112 bar1bar2  39.2%
  Kurva inimese silmad 124 bar1bar2  43.4%
  Ei oska öelda 50 bar1bar2  17.5%
  Сумма ответов 286  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  9. Minu jaoks on olulisem:
  Järgida südant 153 bar1bar2  53.5%
  Järgida mõistust 133 bar1bar2  46.5%
  Сумма ответов 286  
  10. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
  1) Raha
  2) raha, tarbimine
  3) karjääri
  4) valida on parem :D
  5) Paljud peavad oluliseks sotsiaalset staatust ja karjääri, samuti väljanägemist ja majanduslikku edukust. Loomulikult on olulisel kohal ka sõbrad, kuid tihtipeale peetakse sõprust iseenesestmõistetavaks ja sõpru-tuttavaid nö võimaluseks lõbusalt aega veeta. Väärtushinnngud erinevad sõltuvalt vanusest või elukohast (Tallinn vs maapiirkonnad).
  6) raha, kinnisvara, seks, välimus
  7) raha , jõukust jne ..
  8) raha, edu, töö, meedia tähtsust/võimu - ülehinnatakse

  pere ja tervist, lapsed ja noored on tulevik - alahinnatkse
  9) ühiskondlikku staatust, raha
  10) eitea .
  11) karjääri, raha, väljanägemist
  12) Raha , välimus , karjäär
  13) Raha, võimu
  14) Raha
  15) mõistust ja enesekehtestamise oskust, läbilöömisevõimet, sihti elus
  16) ei oska öelda
  17) liialt palju hinnatakse materiaalsust ja ametipositsiooni
  18) Ei oska öelda
  19) pinnapealsust
  20) raha

  kuulsust

  asju

  seksi
  21) ei tea
  22) võimu
  23) liiga palju väärtustatakse raha.
  24) Ausus, Täpsus
  25) materiaalseid väärtusi
  26) -
  27) raha
  28) Raha.
  29) Liiga palju domineerib materjalism ja tarbimiskultuur. Elu tõelistest väärtustest ollakse urbaniseerunud ühiskonnad paljuski võõraks jäänud. See ei ole muidugi absoluutne ja endiselt leiab kindlalt kahe jalaga maa peal olevaid inimesi, kes massi manipulatsioonidel ei lase end mõjutada.
  30) Raha ja Seltskonda
  31) Karismaatilisus; Raha; Võim; Perekond; Ettevõtlikus.
  32) võim, raha, karjäär, pere
  33) naisi
  34) pealiskaudseid
  35) raha
  36) Materiaalseid
  37) Väärtused on erinevad, aga mulle tundub, et klassikaliselt olulisi väärtusi nagu perekond, armastus ja lähedus, on inimeste seas millegi pärast soiku vajunud
  38) Ei tea
  39) Karjäär, edukus. Ilma selleta oled sa 0.
  40) populaarsust, rahakotipaksust, välimust
  41) Pere, raha, positsioon ühiskonnas, sõbrad
  42) fhfdg
  43) Edukust nii töös kui suhetes, raha
  44) Raha, võim ja nende puudumisel armastust.
  45) Ühiskond liikus üsna jõudsalt sinna suunas, et esikohale seati (vähemalt näiliselt) perekond, otsiaalsed suhted, ühiskondlikkus ja roheline mõtlemine. Majanduskriisiga on paratamatult muutunud ka prioriteedid - ei saa mõelda maailma parandamisele ja vaimsele harimisele, kui kõht on tühi. Arvan, et tänapäeva maailmas väärtustatakse kahjuks võimu, prezdiisi, tutvusi ning materjaalseid väärtusi. siiski tuleb mainida, et üha olulisemaks on aastate jooksul muutunud töö kõrval ka vabaaeg ja selle sisustamine ning perekondlikud värtused.
  46) Raha

  Karjäär

  Rikkus
  47) raha ja karjääri ja haridust
  48) teadmised, karjäär, raha; sõpruskond
  49) karjäär ja raha ja võim
  50) karjäär, raha, sõltumatus
  51) ...
  52) edukust
  53) ...
  54) Tänapäeval on olulisel kohal töö, karjäär, raha. See ei kattu täielikult minu arvamusega
  55) rahalisi äärtuseid
  56) Ei tea
  57) raha ja võim
  58) Vända ja rahakoti suurus.
  59) kklo kljok
  60) Raha,karjäär,positsioon,kõrgharidus,välimus,eluase.
  61) raha, karjaar, prezdiis, kes keda tunneb, pere
  62) raha, võim, karjäär, tutvused
  63) this blows ...
  64) karjäär ja raha
  65) eluga toimetulevaid
  66) Raha ja atraktiivne välimus.
  67) pmst raha kõigerohkem vist.
  68) -
  69) Väga kõrgelt väärtustatakse raha ja oma positsiooni ühiskonnas.
  70) paljud inimesed väärtustavad raha, seetõttu on raske öelda, milliseid väärtusi, ilmselt materiaalseid.
  71) karjäär, füüsiline välimus, ausus, erilisus, seltskondlikkus
  72) ausust
  73) RAHA
  74) egoism
  75) Pere
  76) haridust
  77) Karjäär, välimus, atraktiivsus
  78) ausust
  79) ei tea
  80) enamasti materjaalsust. vähestel on alles süda
  81) Raha, positsiooni, kombelõtvust, onupoja poliitikat (kahte viimast tolereeritakse liialt).
  82) Raha?
  83) Paljudele tähtis raha olemasolu.
  84) Tänapäeva ühiskonnas väärtustatakse aina rohkem materiaalseid väärtusi ja raha ja ei näha, mis on tegelikult elus olulise väärtusega. Raisatakse aega tühistele asjadele, kuigi peaks märkama seda, mis on elus tõeliselt väärtuslik.
  85) haridus
  86) Raha ja võimu. Kuid siiski hakkavad esile tulema ka hingelised väärtused.
  87) Tänapäeva ühiskonnas väärtustatakse alateadlikult kristlikke väärtusi. Näiteks heaks ja halvaks liigitamine on kristliku ajupesu tulemus. Maag Hannes Vanaküla on ütelnud, et tegelikult ei ole olemas head ega halba. Mingi asi saab olla vaid ühele isikule kahjulik või mitte. Seejuures kui ta oskab endale kahjulikku asja ära kasutada võib see olla talle hoopis kasulik.  Tegelikult on heaks ja halvaks liigitamine loodud kristluse poolt, et inimesi enda alla värvata ja allumatuid hävitada. Alati kui sa tahad inimesi enda alla võita pead saa looma halva kuju ja hea kuju - stiilis kõik mis ei ole kristlusest on saatanast ja see tuleb hävitada. Näide: sataniste ei eksisteerinud enne kristlust. Piibel kirjeldas milline peab kristluse vastaline olema, mõned kellele kristlik ajupesu ei meeldinud juhindusid sellest ning tekkis satanism mis suuresti aitab kristlastel inimesi enda alluvusse meelitada. Ka ristisõjad viidi läbi õigustades, et maailm tuleb saatanast päästa. Muidugi kõik need ristirüütlid kes tapsid, vägistasid ja elusalt põletasid eestlaseid kui Eestile kallale tungisid, need olid ka ilma kristluseta metslased, aga kristlus lihtsalt kasutas neid oma huvides ära.  Siiski kristlusel on hävitav mõju inimkonna moraalile. Kristlik õpetus on loodud kiriku finantsiliste varade suurendamise ja andestuse otsijate ligimeelitamise eesmärgil. Loomulikult suure osa ajupesust käib läbi põrgupiinadega ähvardamise, eriti kui piinadega ähvardatakse väikeseid lapsi. Patustades peab käima pihil ja tassima kirikule kingitusi ja siis võid uue kuriteo toime panna, tuled jälle pihile, teed annetuse ja kõik on jälle korras, ikka lubatakse paradiisi.  Kristlus või kristlikud väärtused liigitatakse ühiskonnas heaks. Tegelikult kristlus on see mis on meie ühiskonda üle 2000 aasta valitsenud. Kristlus ja selle haiglane moraal mis on võimutsenud ja võimutseb siiamaani on loonud selle haige ühiskonna.  Pealegi selle usundi õpetused võivad kuidagi positiivselt mõjuda ainult metslastele. 10 surmapattu (millest enamus on usuhullus) on paadunud kurjategijate ohjamiseks. Selline voorus nagu ära varasta on elementaarne inimlik voorus ja selles ei saa kuidagi kristlust tänada, sest kristlus on sellele lihtsalt oma sildi külge kleepinud sisestades ennast selle voorusega õigustades meile enda väärastunud moraali. See ära varasta on üks väike normaalne kübe selle väärastunud ja inimesi hävitava kristliku ajupesu sees, selle väikese normaalse kübeme on nad kah varastanud mitte oma intelligentsist kirja pannud ega välja mõelnud. Pealegi kui inimene ei tee kuritegusi vaid sellepärast, et ta kardab põrgut siis ega see inimest ei arenda.  See küsimus hea ja halva teemal. Õige vastus on see, et ma ei liigita kedagi heaks ega halvaks. Ma tean et igaüks võib olla mingis situatsioonis kellegi jaoks kasulik ja kellegi jaoks kahjulik.  Inimesed väärtustavad ka neid asju mida meedia neil käseb väärtustada. Näiteks kõik kes riigikogu valimistel valima lähevad arvavad et nemad otsustasid kelle nad valivad, aga tegelikult on meedia neile sisendanud keda valida. See kandidaat keda ei taheta valitud saada seda meedias laimatakse ja näidatakse halvas valguses, need poliitikud kes on tublid Eestimaa mahamüüjad ja Eesti rahva hävitajad neid näidatakse meedias heas valguses ja rahvas läheb ja valib neid ja usub et tema ise valib. Muidugi ei pruugitagi laimata, piisab ju ka sellest kui sa mingit kandidaati lihtsalt rahvale ei näita, näitad teisi. Rahvas saab valida ju ainult neid kellest nad teadlikud on ja kelle suust nad ka piisavalt kuulnud on.
  88) võimupõhiseid kahjuks
  89) Raha
  90) Inimesed hakkavad tasapisi üha enam mõistma mis on neile tegelikult tähtis. Väärtustatakse inimlikke väärtusi, sõbralikkust, ausust samuti tarkust
  91) Raha, perekonda ning äärmiselt palju välist ilu.
  92) Raha

  Võim

  Karjäär

  Atraktiivne välimus

  Sõbrad
  93) raha ja aeg
  94) ei oska niimoodi öelda
  95) raha
  96) teretere
  97) Rikkus, välimus, positsioon ühiskonnas
  98) haridus, lojaalsus, raha, töökus,
  99) Raha, välimus, imidž, võim, tarkus, populaarsus
  100) Ilus ja peenike. Veel parem, kui oleks palju raha ka.
  101) Raha, jõukust, postisiooni
  102) suurel määral raha on kõige väärtuslikum väärtus tänapäeva inimeste hulgas
  103) füüsiline atraktiivsus, raha, haridus, karjäär
  104) ilu, raha, võimu
  105) e
  106) armastus
  107) Raha,raha, raha
  108) haridus
  109) enam jaolt raha
  110) Materiaalseid
  111) Positsioon, edukus, raha
  112) ma ei oska sellele küsimusele vastata
  113) RAHA!!!!!kindel esikoht
  114) ,,,
  115) Raha ja füüsilist välimust
  116) raha

  võim
  117) /
  118) raha ja võim
  119) Sõprust
  120) ˇasjfdshfhdsjdhsj
  121) igalühel omad väärtused, üldiselt kipuvad olema pealiskaudsed
  122) oskust raha teenida ja puhta nahaga välja tulla
  123) Raha, haridus, staatus.
  124) ISIKSUSE OMADUSI
  125) Raha
  126) raha
  127) raha, ilu, jõukus,
  128) ei oska öelda
  129) raha ja võim
  130) Finants stabiilsust
  131) Karjäär, raha, pere, võim, tunnustus tutvus/sõprusringkonnas, sõbrad, füüsiline aktsiivsus vähem
  132) Ausus, lojaalsus, raha
  133) Perekond
  134) Alaealiste seas üleväärtustatakse kooli ja sellega seonduvat. Overrated shit, mind isiklikult pole kunagi ükski hinne kottinud, kuid pean end haritumaks kui need 5'e-vennad. Ei ole egoistlik, kuid ma ei saa aru kui noobid igapäev õpivad, et mingit 5'te kirja saada - lõpueksamil(mis on olulisim) on need samad vennad ikka mingite lambiste punktidega(isiklikult nähtud), seal 50 ringis.  Ei oma mingit otsest viha etc. nende vastu, kuid see on tõesti üleväärtustatud pask.
  135) võim, raha
  136) Raha, võim
  137) füüsiline atraktiivsus, edukus,
  138) edukus, väline ilu, haritus
  139) raha
  140) suhtlemis oskust,välimust ning rahakust(mina nii ei arva aga enamus küll)
  141) ei oska öelda
  142) välimust :D
  143) RAHA
  144) raha
  145) Raha; positsiooni; vara.
  146) kärjääri, enda heaolu, edukust
  147) Moraalsed väärtused (ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu).

  Sotsiaalsed väärtused (vabadus, demokraatia, õigus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus).
  148) Edukus, hea välimus
  149) raha, võimu, näilisust
  150) -
  151) * Raha kindlasti;

  * Sõprust

  * Lojaalsust

  * Füüsilist atraktiivsust
  152) raha
  153) raha
  154) võim ja raha
  155) Raha, võim ja valelikus!
  156) Peab olema tähtis töökoht, palju raha, uhke auto. Kui seda ei ole, oled kohe asotsiaal, vaene. Liiga vähe väärtustatakse armastust ja perekonda, seda tuleks väärtustada rohkem.
  157) Karjäär, edukus, raha
  158) Intelligentsust, osavust, teadmisi, lojaalsust, raha.
  159) Suuri
  160) ausust
  161) Rikkust
  162) tänapäeva ühiskond on väga mitmekihiline ja multikultuurne.

  mina väärtustan vabadust
  163) Füüsilisi väärtusi
  164) р
  165) Mõeldakse rohkem rahale ja populaarsusele .
  166) Draamat ja emotsiooni; lisaks hüplikust ja mittemillelegi keskendumist
  167) raha .
  168) :)
  169) rahalisi rohkem
  170) staatus, raha, välimus
  171) Liiga palju väärtustatakse hea töökoha olulisust. Sõbrad, pere, armastus jäetakse liigagi unarusse.
  172) raha
  173) Pinnapealseid
  174) karjäär, pere, tervis,
  175) Inimväärikus, inimlikkus: heatahtlikkus, abivalmidus.
  176) raha ja võimu
  177) Raha, ühiskondlik arvamus, pere, lapsed , õnn armastus
  178) pere, raha
  179) Pere
  180) Üha enam on tunne, et üldse ei väärtustata midagi. Liiga palju hoolimatust ja ükskõiksust on tekkinud.
  181) ilu
  182) ausus
  183) Raha ja võim on kaks peamist . Kui on raha ja võimu on sul ka kõik muu mida eluks vaja . Aga minu arvates on see täielik apsurtsus . Iga inime saab oma eluga hakkama kui ta seda soovib . . Ma olen oma eluga rahul . Mul on tüdruksõber, me toetame üksteist kõiges. Me ei pea millegist puudust tundma .. Halvimatel kuudel tõesti on rahaline olukord natukene kitsavõitu . Aga koos saab sellest alati üle . Minu jaoks on elus tähtis Armastus , stapiilne töökoht ja tervis . .
  184) Raha.
  185) ...
  186) liiga palju otsuseid poliitilise kuuluvuse tõttu
  187) ei väärtustata eriti
  188) raha, riided
  189) Pere, raha, karjäär, armastus, ilu
  190) Matriaalseid ja vabadust/iseseisvust hõlmavaid
  191) Raha
  192) Liiga palju hinnatakse ja väärtustatakse raha ja ühiskondlikku kuuluvust kuhugi.
  193) Põhiliselt rahaga seonduvat. Alles seejärel tuleb kõik ülejäänu.
  194) looming
  195) raha
  196) Rikkus, karjäär
  197) Raha ja võim
  198) raha ja võimu
  199) Igatsorti sodi ja podi, küüneotsake tõde, ausust ja ärkvelolekut.
  200) Tarbijalikkust, kahjuks
  201) raha ja seksi
  202) Võib öelda et tänapäeva ühiskonnas on kõige tähtsamateks asjadeks kujunenud raha ja välimus. Järjest vähem on inimesi kes oleksid ausad, siirad ja kes reaalselt hooliks muust.

  Ühiskond on järjest rohkem üksluine, kõik üritavad olla kellegi teise moodi. Väärtustatakse täiesti valesid asju - kõik materiaalne

  Kuid õiges seltskonna on ka inimesi kes on vaimselt kõrgemal tasandil ja mõistavad paremini, oskavad väärtustada pisi asju, sõprust, pere, ausust, hoolivust ja on abivalmid
  203) majandus ja tehnilised väärtused, perekonna väärtused
  204) auahnus, ülbus, heatahtlikkus
  205) Raha, võim
  206) võimu
  207) Tänapäeva ühiskonnas on tähtis raha ja võim.
  208) tervist
  209) raha, võim
  210) Raha
  211) Välimust, raha,
  212) .
  213) Raha ja võim
  214) stiilitunnet,
  215) Perekonda, sõpru, raha, edukust karjääris
  216) materiaalseid, kuid üha enam ka vaimseid
  217) eitea.
  218) mitte midagi,peale raha
  219) -
  220) Raha
  221) Pere,Sõprus, ausus
  222) heaolu
  223) raha
  224) pere
  225) Sinu
  226) urr
  227) Raha ja varandust.
  228) raha, positsioon, edukus
  229) raha
  230) füüsiline ilu

  raha

  võim

  vaprust
  231) Edukus
  232) Raha, asjad, karjäär, teiste arvamus
  233) Raha

  Välimust

  Peret

  Karjääri

  Kogemusi
  234) Edukust, koostööoskusi, iseseisvumist, pühendusmist karjäärile, multikultuursust.
  235) edukus, füüsiline atraktiivsus, raha
  236) Haridus
  237) Karjäär, võim ja raha
  238) Rahalisi
  239) Raha, võim, populaarsus, füüsiline atraktiivsus, piiride kompamine/ületamine, egotsentrilisus, eesmärkide saavutamine (vahendeid valimata), oskus manipuleerida nii heas kui halvas mõttes, "juriidiliselt on kõik korrektne" mentaliteet, suured lubadused
  240) Tänapäeval väärtustatakse kindlasti rohkem edukust karjääris, raha ja füüsilist atraktiivsust.
  241) Raha
  242) Raha, karjäär,pere,eneserahustus
  243) materiaalseid
  244) edukus, raha
  245) Ühaenam väärustatakse raha.
  246) Pere
  247) Karjääri ja staatust
  248) .
  249) Pere, turvalisus, stabiilsus
  250) Edukus, Raha, perekond
  251) Raha
  252) kahjuks, raha ja staatuse
  253) Raha ja võimu
  254) sõprust, atraktiivsust, raha, kuulsust, nutikust, ausust, seltskondlikkust, lahkust, originaalsust, julgust, haridust, organiseerimivõimet, osavust, sallivust, oma kultuuri, kogemusi, mõjuvõimu, esinemisoskust, suhteid, tasakaalukust, nahhaalsust, kavalust, põhimõttekindlust, huumorimeelt, kaastunnet, vaimsust, isetust
  255) rahad
  256) minumeelest raha,aga peaks väärtustama inimesi
  257) Tean öelda ainult seda. Et tihti jäetakse vajalikud asjad kõrvale ja tegeletakse idiootsustega :3 . :) .
  258) Haridus, pere, sõbrad
  259) Inimeste mina ja enese uhkus on nii kõrge et ei arvestata teiste inimestega. Ning väga palju on pahatatlikust, ära kasutamist, asjatud süüdistused ja viha
  260) Võimu ja raha
  261) proffessionaalsus
  262) ausus ,mõistlik
  263) sõbralikus ja ausus
  264) Varandust ja kuuluvust
  265) Raha, välimus, edukus
  266) Ei võeta eesti rahvast nii nagu peaks vaid võetakse pahulasi eesti riiki kuigi peaks omadele kodu andma mitte neile
  267) Edasipüüdlikkus, innovaatilisus, kiire kohanemisvõime, multitasking, täpsus
  268) Kestvaid väärtusi, mitte uusi loosungeid ja trafarette.
  269) edukust, karjääri
  270) .
  271) Raha, võim
  272) Tarkus

  Tolerantsus

  Keskkond

  Huumorimel

  Turvalisus

  Ettev õtlikus
  273) iseseisvus, edukus
  274) Võim, raha ja valdavalt materiaalsed väärtused
  275) Karjäär

  Edu

  Vara suurus
  276) Tänapäeval väärtustatakse individualismi. Valitseb väärtuste turuplats.
  277) Ei tea
  278) Töökus
  279) Raha
  280) Positiivne, mõistlik, hea suhtleja, sõbralik, abistav
  281) puudub
  282) Raha

  Väimus

  Ükskõik kuidas pildis olemist
  283) Ei tea
  284) Kuulsus
  285) Minu arvates on tänapäeval olulised perekond ja karjäär ning hea majanduslik kindlustatus (finantsvabadus).
  286) 1: Creativity and innovation.

  2: Technology

  3.collaboration
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  11. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
  img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg 193 bar1bar2  67.5%
  img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg 93 bar1bar2  32.5%
  Сумма ответов 286  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  12. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (много возможных ответов)
  Karjääri arendamisele 157 bar1bar2  21.5%
  Haridusele 173 bar1bar2  23.7%
  Välimusele 105 bar1bar2  14.4%
  Pereelule 151 bar1bar2  20.7%
  Armuelule 121 bar1bar2  16.6%
  Religioonile 22 bar1bar2  3%
  Сумма ответов 729  

  Объяснение: Сумма ответов - это сумма всех ответов, которые выбрали респонденты в этом вопросе.
  Процентное соотношение в каждом варианте ответа вычисляется деля сумму ответов вопроса на сумму ответов этого варианта.