Töötajate hindamine

Kallid kolleegid!
Täname teid meie uurimusele aja pühendamise eest.

Täites selle uurimuse aitate kaasa meie töötajate hindamise protsessile. Igaüks teist hindab mitut kolleegi, kellega olete jaganud igapäevaseid kohustusi. Seega kogutakse erinevaid arvamusi meie kõigi kohta, tegemaks hinnanguprotsessist reaalsusele vastavam. Sellist hinnanguprotsessi kutsutakse nn. 360 kraadi töötajate hindamise tehnikaks.

Uurimuse eesmärgid:
- Koguda infot töötajatelt ja ülemustel nende kolleegide ja otseste ülemuste töösoorituse kohta.
- Edendada vastastikust kommunikatsiooni ja infovahetust töötajate ja juhtkonna vahel.
- Tunnustada vajadust paranduste jaoks juhtkonna, osakondade ja operatsioonide tasemel.
Введите информацию:
Имя, Фамилия
Э-мейл
Inimene, keda hindate (Nimi, perekonnanimi)
1. Suhtlemisoskus
(Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Oskus oma ideid õigustada ja kaitsta
     
Küsib küsimusi, et täpselt teada töö vajadusi ja nõudmisi
     
Kange ja veenev teistega vaieldes
     
Räägib selgelt, sulavalt ja kaasatõmbaval viisil
     
Jätab positiivse ja proffessionaalse mulje
     
Kuulab efektiivselt
     
2. Kliendi fookus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Arvestab kliendi vaatenurgaga
     
Pakub abi ja abistab
     
Keskendub kliendi vajadustele
     
Lähtub kliendi vajadustest mitte oma mugavusest
     
Säilitab usalduslikku ja sõbralikku suhet klientidega
     
3. Innovatiivsus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Arendab ja rakendab uusi tooteid ja teenuseid edukalt
     
On loov asjade toimimiseks vajalike viiside leidmisel
     
Pakub välja organisatsioonilisi ja protsesside muutusi
     
Otsib uusi süsteeme ja praktikaid firma sees ja kaugemal
     
Loob innovatiivseid ideid
     
4. Paindlikkus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
On uutele ideedele avatud ja valmis midagi uut õppima
     
Nõustub muutustega entusiastlikult
     
Säilitab positiivse suhtumise muutuvates keskkondades
     
On nõus aru saama organisatsioonilistest muutustest ja reorganiseerimisest
     
5. Äri arendamine
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Saab aru firma eesmärkidest ja töötab nende poole
     
Otsib võimalusi arendamaks äri
     
On kursis hetke ärikliimaga
     
On teadlik hetke ärikliimast ja arengutest tööstusharu sees
     
Teeb piisavalt ärilisi otsuseid
     
Vaatab probleeme globaalsest perspektiivist
     
6. Lojaalsus firmale
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
On lojaalne ja firma edule pühendunud
     
Järgib olemasolevaid määrusi ja poliitikaid
     
Saab aru organisatsiooni iga osakonna operatsioonidest ja funktsioonidest
     
Tunneb firma ajalugu ja tulevikuvisiooni
     
7. Firma eesmärgid
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Aitab välja töötada strateegilisi eesmärke
     
Saab aru firma missioonist ja visioonist
     
On võimeline formuleerima oma töö eesmärke
     
On võimeline formuleerima oma positsiooni rolli organisatsioonis
     
8. Juhtimisoskused
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Hindab hästi tehtud tööd ja avaldab avalikku tunnustust
     
On võimeline mõjutama ja veenma teisi
     
Omab selget tulevikuvisiooni
     
On efektiivne töötajate konfliktide lahendamisel
     
Toimib mentorina teistele
     
Oskab osakondi ja üksuseid ühele joonele seda, saavutamaks organisatsioonilisi eesmärke
     
Motiveerib ja inspireerib isikliku kogemusega
     
On intuitiivne alluvate tugevustest ja nõrkustest arusaamisel ning oskab nendega arvestada kohustuste delegeerimisel
     
Loob positiivse töökeskkonna
     
9. Meeskonnatöö
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Jagab teadmisi ja meeskonna ressursse kaastöötajatega
     
Algatab ja organiseerib meeskonnatööd ja kohtumisi
     
On edkuas erinevate inimeste tööle panemises ühise eesmärgi nimel
     
Oskab sõnastada eesmärke selgelt ja arusaadavalt
     
On tundlik teiste võimete ja vajaduste suhtes
     
Arvestab kaastöötajate arvamusega
     
Edendab koostööd ja kaasab teisi osalema meeskonnas
     
Hea intuitsioon ja võime aru saada erinevatest olukordadest ja rollidest meeskonnas
     
10. Planeerimine
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Korraldab ja paneb paika üritusi, tegevusi ja ressursse
     
Planeerib hästi struktureeritud ja korraldatud koosolekuid
     
Arendab äriplaane ja projektide ettepanekuid
     
Tunneb ära potentsiaalsed probleemid ja töötab välja sobivad lahendused
     
Efektiivne projektide planeerimisest kuni rakendamiseni välja
     
11. Analüütilised oskused
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Suudab andmeid analüüsida ja välja töötada efektiivseid rapordiesitlusi
     
Kaitseb otsuseid kogutud info ja andmetega
     
Omab teadmisi ja oskusi tegemaks tööd kompetentselt
     
Analüüsib kaastöötajate esitlusi ja teeb neist paikapanevaid järeldusi
     
12. Tagasiside
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Tunnistab vigu
     
On võimeline teistele pakkuma konstruktiivset kriitikat
     
Kasutab informatsiooni teistelt hindamaks oma tööd
     
13. Probleemide lahendamine
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Tegeleb probleemi põhjuste, mitte ainult sümptomitega
     
Probleemi lahendamiseks kuulab ära kõik osapooled
     
Ei alusta kunagi konflikte
     
Oskab jääda rahulikuks probleemsetes olukordades ning säilitada selge mõtlemine ja eesmärgile suunatus
     
Ei väldi konfliktseid olukordi
     
14. Sooritus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Töötab enda töö kohta kõrge kvaliteedi standardiga
     
Töötab teiste kohta kõrge kvaliteedi standardiga
     
Entusiastlik ja uhke oma töö ja saavutuste üle
     
Otsib parandusi
     
Teeb kindlaks, et töö vajdused on täidetud või ületatud
     
15. Orieneeritus tulemustele ja eesmärkidele
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Oskab prioretiseerida erinevaid eesmärke
     
Takistuste puhul jätkab tegutsemist
     
Teab kuidas saada asjad tehtud
     
Suudab mitte ainult planeerida vaid ka ellu viia
     
Teeb parandusi kui vaja
     
Teeb alati selle ära, mis vaja
     
16. Vastutustunne
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Vastutab oma otsuste eest
     
Annab töö üle tähtajal
     
Saab usaldada tööülesannete lõpetamisel
     
17. Suhted kaastöötajatega.
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 
1
2
3
4
5
Respekteerib teisi töötajaid
     
Näitab üles huvi kaastöötajate töö ja saavutuste kohta
     
Ei võta endale au kaastöötajate ideede ja saavutuste eest
     
Hindab kaastöötajate tööd ja saavutusi
     
18. Kirjeldage oma kolleegi suurimaid tugevusi.
19. Kirjeldage oma kolleegi kõige olulisemaid aspekte, mida võiks parandada.
20. Lisakommentaarid, kui neid on: