Töötajate uuring

Tere päevast!
Meie jaoks on väga oline teada, milline on tööatmosfäär meie firmas.
See küsimustik aitab meil hinnata teie suhtumist töösse ja ette valmistada ettepanekuid teie otsesele juhile parandamaks töötingimusi vastavalt teie vajadustele.
See küsimustik on anonüümne.
Uuringu küsimustele vastmiseks kulub umbes 10 minutit teie ajast
Введите информацию:
Пол
Возраст
1. Palun valige sobivaim vastusevariant igale nimekirjas olevale küsimusele:
 
Jah
Ei
Ei tea
Kas olete rahul oma töökoormusega?
   
Kas tahaksite võtta oma töös lisakohustusi?
   
Kas arvate, et teie töökoormus on liiga suur ja seda tuleks vähendada?
   
Kas olete rahul oma töötundide ja tingimustega?
   
Kas teil on juurdepääas kogu vajalikule informatsioonile, et edukalt oma tööd teha?
   
2. Kas teie osakonnas on töökoormust arvestades mõistlik arv töötajaid?
3. Teie ettepanekud parandamaks tööprotsesse oma osakonnas või terves firmas:
4. Palun valige igale küsimusele sobivaim vastusevariant:
 
Jah
Pigem Jah
Pigem Ei
Ei
Kas saate selgelt aru omak töökohustustest?
    
Kas teie töökohustused on kohased teie oskuste ja teadmiste tasemele?
    
Kas teie praegused töökohustused langevad kokku sellega, mida tahaksite teha oma karjääris tulevikus?
    
Kas olete rahul oma praeguse töö spetsiifikaga?
    
5. Millised nendest faktoritest tekitavad stressi sinu töös? (много возможных ответов)
Muu
6. Millist nendest hüvedest eelistad? (много возможных ответов)
7. Palun valige sobivaim vastus nimekirjas olevatele küsimustele:
 
Jah
Pigem Jah
Pigem Ei
Ei
Kas olete rahul oma praeguse palgaga? (palk, boonused, maksetingimused etc.)
    
Kas arvad, et sinu organisatsiooni palgastruktuur on õiglane ja piisav?
    
Kas sinu praegune palgatase vastab sinu teadmiste ja oskuste tasemele?
    
8. Palun valige igale nimekirja küsimusele sobivaim vastus:
 
Jah
Ei
Ei tea
Kas teie otsene ülemus arvestab teie ettepanekutega töö osas?
   
Kas arvate, et teie otsene ülemus on oma töö jaoks kompetentne?
   
Kas saate oma otseselt ülemuselt kogu vajalikku ametialast tuge?
   
Kas juhtkond julgustab ja toetab töötajate initsiatiivi?
   
9. Kas vajate ametialast lisakoolitust?
10. Kuidas pakub organisatsioon tööks vajalikku sisemist ja välist koolitust?
 1234567 
Väga halvasti       Väga hästi
11. Kas olete selles organisatsioonis töötamise ajal osalenud mõnel firmavälisel koolitusel?
12. Teie kommentaarid ja ettepanekud :