Finantsiline heaolu

Tere!
Oma uurimuse jaoks tahaksin teada saada kui palju ja millistel eesmärkidel kulutavad tudengid raha. Palun osalege selles uurimuses. Uuring ei võta rohkem kui 5 minutit teie ajast.
Введите информацию:
Пол
Возраст
Местонахождение
Образование
1. Mis on Teie isiklik igakuine sissetulek (pärast makse)?
2. Mis on hetkel Teie sissetuleku-/elatusallikad? (много возможных ответов)
Muu
3. Palun hinnake, kui palju raha Te kulutate erinevatele asjadele?
 
Palju
Keskmiselt
Natuke
Üldse mitte
Õppemaks
    
Üür, kommunaalarved
    
Täienduskursused
    
Transport
    
Meelelahutus/vaba aeg/sport
    
Toit ja jook
    
Tarbekaubad (riided, jalatsid, majapidamistarbed)
    
Suurostud (korteri renoveerimine, nutitelefon, arvuti jne)
    
Reisimine
    
4. Kas Teie praegune sissetulek on Teie vajaduste katmiseks piisav?
5. Missuguste asjade jaoks Te sooviksite kulutada rohkem raha, kui Te praegu saate? Palun järjestage alustades 1 – kõige olulisem
  Õppemaks
  Üür, kommunaalarved
  Täienduskursused
  Transport
  Meelelahutus/vaba aeg/sport
  Toit ja jook
  Tarbekaubad (riided, jalatsid, majapidamistarbed)
  Suurostud (korteri renoveerimine, nutitelefon, arvuti jne)
  Reisimine
6. Missugune sissetulek oleks Teie jaoks piisav, et tagada mugav elu? (Palun olge selle küsimuse vastamisel realistlik)
7. Kui Te mõtlete tasakaalule töö ja muu elu vahel, siis kas Te sooviksite:
8. Kuidas Te hindate oma isiklikku finantsolukorda?
9. Kuidas Te hindaksite oma riigi üldist finantsolukorda?
10. Kuidas Teie sissetulek Teie arvates tõenäoliselt muutub järgneva aasta jooksul?
11. Kuidas Teie arvates muutuvad põhivajadusi katvad kulutused järgneva aasta jooksul?