Uuringu "Väärtuste süsteem" tulemused
Respondentide statistika:
Kokku osalejaid:
286
Mees: 60
Naine: 226
Keskmine vanus: 29.5 aastaid
Tulemuste kokkuvõte
1. Mis on Teie kõrgeim läbitud haridustase?
Põhiharidus 26 bar1bar2  9.1%
Keskharidus 155 bar1bar2  54.2%
Kutse-kõrgharidus 73 bar1bar2  25.5%
Lõpetamata kõrgharidus (1-2 aastat) 27 bar1bar2  9.4%
Lõpetatud kõrgharidus 5 bar1bar2  1.7%
Сумма ответов 286  
2. Töökogemus
Ei ole töökogemust 66 bar1bar2  23.1%
1-2 aastat kogemust 46 bar1bar2  16.1%
3-5 aastat kogemust 42 bar1bar2  14.7%
5-10 aastat kogemust 45 bar1bar2  15.7%
10 aastat ja rohkem 87 bar1bar2  30.4%
Сумма ответов 286  
3. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
Koht Punktid
Pere 1 791
Armastus 2 1011
Sõbrad 3 1054
Karjäär 4 1229
Tervis 5 1319
Füüsiline atraktiivsus 6 1462
Võim (ühiskondlik staatus) 7 1619
Religioon 8 1811
Koht näitab vastusevariandi olulisust. Kõrgeima koha võtab kõige olulisem vastusevariant. Punktid on vastuste kogusumma selle vastuse jaoks. Kõige olulisemal vastusel on kõige vähem punkte. Kõige vähem olulisemal vastusel on kõrgeim punktide arv.
4. Raha (hea finantsseisund) on minu elus
Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
6.3 / 10
286 Respondentide hulgas on keskmine vastus 6.3 (skaalas 1 kuni 10).
5. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
Koht Punktid
Ausust 1 662
Lojaalsust 2 806
Loogikat ja intelligentseid oskusi 3 845
Edukust karjääris 4 1162
Füüsilist atraktiivsust 5 1199
Hea finantsseisund 6 1332
Koht näitab vastusevariandi olulisust. Kõrgeima koha võtab kõige olulisem vastusevariant. Punktid on vastuste kogusumma selle vastuse jaoks. Kõige olulisemal vastusel on kõige vähem punkte. Kõige vähem olulisemal vastusel on kõrgeim punktide arv.
6. Usun, et
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus 164 bar1bar2  57.3%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada 26 bar1bar2  9.1%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan 96 bar1bar2  33.6%
Сумма ответов 286  
7. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad 17 bar1bar2  5.9%
Mina olen halb aga teised inimesed on head 31 bar1bar2  10.8%
Mina olen hea ja teised inimesed on head 223 bar1bar2  78%
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad 15 bar1bar2  5.2%
Сумма ответов 286  
8. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
Õnneliku inimese silmad 112 bar1bar2  39.2%
Kurva inimese silmad 124 bar1bar2  43.4%
Ei oska öelda 50 bar1bar2  17.5%
Сумма ответов 286  
9. Minu jaoks on olulisem:
Järgida südant 153 bar1bar2  53.5%
Järgida mõistust 133 bar1bar2  46.5%
Сумма ответов 286  
10. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
1) Raha
2) raha, tarbimine
3) karjääri
4) valida on parem :D
5) Paljud peavad oluliseks sotsiaalset staatust ja karjääri, samuti väljanägemist ja majanduslikku edukust. Loomulikult on olulisel kohal ka sõbrad, kuid tihtipeale peetakse sõprust iseenesestmõistetavaks ja sõpru-tuttavaid nö võimaluseks lõbusalt aega veeta. Väärtushinnngud erinevad sõltuvalt vanusest või elukohast (Tallinn vs maapiirkonnad).
6) raha, kinnisvara, seks, välimus
7) raha , jõukust jne ..
8) raha, edu, töö, meedia tähtsust/võimu - ülehinnatakse

pere ja tervist, lapsed ja noored on tulevik - alahinnatkse
9) ühiskondlikku staatust, raha
10) eitea .
11) karjääri, raha, väljanägemist
12) Raha , välimus , karjäär
13) Raha, võimu
14) Raha
15) mõistust ja enesekehtestamise oskust, läbilöömisevõimet, sihti elus
16) ei oska öelda
17) liialt palju hinnatakse materiaalsust ja ametipositsiooni
18) Ei oska öelda
19) pinnapealsust
20) raha

kuulsust

asju

seksi
21) ei tea
22) võimu
23) liiga palju väärtustatakse raha.
24) Ausus, Täpsus
25) materiaalseid väärtusi
26) -
27) raha
28) Raha.
29) Liiga palju domineerib materjalism ja tarbimiskultuur. Elu tõelistest väärtustest ollakse urbaniseerunud ühiskonnad paljuski võõraks jäänud. See ei ole muidugi absoluutne ja endiselt leiab kindlalt kahe jalaga maa peal olevaid inimesi, kes massi manipulatsioonidel ei lase end mõjutada.
30) Raha ja Seltskonda
31) Karismaatilisus; Raha; Võim; Perekond; Ettevõtlikus.
32) võim, raha, karjäär, pere
33) naisi
34) pealiskaudseid
35) raha
36) Materiaalseid
37) Väärtused on erinevad, aga mulle tundub, et klassikaliselt olulisi väärtusi nagu perekond, armastus ja lähedus, on inimeste seas millegi pärast soiku vajunud
38) Ei tea
39) Karjäär, edukus. Ilma selleta oled sa 0.
40) populaarsust, rahakotipaksust, välimust
41) Pere, raha, positsioon ühiskonnas, sõbrad
42) fhfdg
43) Edukust nii töös kui suhetes, raha
44) Raha, võim ja nende puudumisel armastust.
45) Ühiskond liikus üsna jõudsalt sinna suunas, et esikohale seati (vähemalt näiliselt) perekond, otsiaalsed suhted, ühiskondlikkus ja roheline mõtlemine. Majanduskriisiga on paratamatult muutunud ka prioriteedid - ei saa mõelda maailma parandamisele ja vaimsele harimisele, kui kõht on tühi. Arvan, et tänapäeva maailmas väärtustatakse kahjuks võimu, prezdiisi, tutvusi ning materjaalseid väärtusi. siiski tuleb mainida, et üha olulisemaks on aastate jooksul muutunud töö kõrval ka vabaaeg ja selle sisustamine ning perekondlikud värtused.
46) Raha

Karjäär

Rikkus
47) raha ja karjääri ja haridust
48) teadmised, karjäär, raha; sõpruskond
49) karjäär ja raha ja võim
50) karjäär, raha, sõltumatus
51) ...
52) edukust
53) ...
54) Tänapäeval on olulisel kohal töö, karjäär, raha. See ei kattu täielikult minu arvamusega
55) rahalisi äärtuseid
56) Ei tea
57) raha ja võim
58) Vända ja rahakoti suurus.
59) kklo kljok
60) Raha,karjäär,positsioon,kõrgharidus,välimus,eluase.
61) raha, karjaar, prezdiis, kes keda tunneb, pere
62) raha, võim, karjäär, tutvused
63) this blows ...
64) karjäär ja raha
65) eluga toimetulevaid
66) Raha ja atraktiivne välimus.
67) pmst raha kõigerohkem vist.
68) -
69) Väga kõrgelt väärtustatakse raha ja oma positsiooni ühiskonnas.
70) paljud inimesed väärtustavad raha, seetõttu on raske öelda, milliseid väärtusi, ilmselt materiaalseid.
71) karjäär, füüsiline välimus, ausus, erilisus, seltskondlikkus
72) ausust
73) RAHA
74) egoism
75) Pere
76) haridust
77) Karjäär, välimus, atraktiivsus
78) ausust
79) ei tea
80) enamasti materjaalsust. vähestel on alles süda
81) Raha, positsiooni, kombelõtvust, onupoja poliitikat (kahte viimast tolereeritakse liialt).
82) Raha?
83) Paljudele tähtis raha olemasolu.
84) Tänapäeva ühiskonnas väärtustatakse aina rohkem materiaalseid väärtusi ja raha ja ei näha, mis on tegelikult elus olulise väärtusega. Raisatakse aega tühistele asjadele, kuigi peaks märkama seda, mis on elus tõeliselt väärtuslik.
85) haridus
86) Raha ja võimu. Kuid siiski hakkavad esile tulema ka hingelised väärtused.
87) Tänapäeva ühiskonnas väärtustatakse alateadlikult kristlikke väärtusi. Näiteks heaks ja halvaks liigitamine on kristliku ajupesu tulemus. Maag Hannes Vanaküla on ütelnud, et tegelikult ei ole olemas head ega halba. Mingi asi saab olla vaid ühele isikule kahjulik või mitte. Seejuures kui ta oskab endale kahjulikku asja ära kasutada võib see olla talle hoopis kasulik.Tegelikult on heaks ja halvaks liigitamine loodud kristluse poolt, et inimesi enda alla värvata ja allumatuid hävitada. Alati kui sa tahad inimesi enda alla võita pead saa looma halva kuju ja hea kuju - stiilis kõik mis ei ole kristlusest on saatanast ja see tuleb hävitada. Näide: sataniste ei eksisteerinud enne kristlust. Piibel kirjeldas milline peab kristluse vastaline olema, mõned kellele kristlik ajupesu ei meeldinud juhindusid sellest ning tekkis satanism mis suuresti aitab kristlastel inimesi enda alluvusse meelitada. Ka ristisõjad viidi läbi õigustades, et maailm tuleb saatanast päästa. Muidugi kõik need ristirüütlid kes tapsid, vägistasid ja elusalt põletasid eestlaseid kui Eestile kallale tungisid, need olid ka ilma kristluseta metslased, aga kristlus lihtsalt kasutas neid oma huvides ära.Siiski kristlusel on hävitav mõju inimkonna moraalile. Kristlik õpetus on loodud kiriku finantsiliste varade suurendamise ja andestuse otsijate ligimeelitamise eesmärgil. Loomulikult suure osa ajupesust käib läbi põrgupiinadega ähvardamise, eriti kui piinadega ähvardatakse väikeseid lapsi. Patustades peab käima pihil ja tassima kirikule kingitusi ja siis võid uue kuriteo toime panna, tuled jälle pihile, teed annetuse ja kõik on jälle korras, ikka lubatakse paradiisi.Kristlus või kristlikud väärtused liigitatakse ühiskonnas heaks. Tegelikult kristlus on see mis on meie ühiskonda üle 2000 aasta valitsenud. Kristlus ja selle haiglane moraal mis on võimutsenud ja võimutseb siiamaani on loonud selle haige ühiskonna.Pealegi selle usundi õpetused võivad kuidagi positiivselt mõjuda ainult metslastele. 10 surmapattu (millest enamus on usuhullus) on paadunud kurjategijate ohjamiseks. Selline voorus nagu ära varasta on elementaarne inimlik voorus ja selles ei saa kuidagi kristlust tänada, sest kristlus on sellele lihtsalt oma sildi külge kleepinud sisestades ennast selle voorusega õigustades meile enda väärastunud moraali. See ära varasta on üks väike normaalne kübe selle väärastunud ja inimesi hävitava kristliku ajupesu sees, selle väikese normaalse kübeme on nad kah varastanud mitte oma intelligentsist kirja pannud ega välja mõelnud. Pealegi kui inimene ei tee kuritegusi vaid sellepärast, et ta kardab põrgut siis ega see inimest ei arenda.See küsimus hea ja halva teemal. Õige vastus on see, et ma ei liigita kedagi heaks ega halvaks. Ma tean et igaüks võib olla mingis situatsioonis kellegi jaoks kasulik ja kellegi jaoks kahjulik.Inimesed väärtustavad ka neid asju mida meedia neil käseb väärtustada. Näiteks kõik kes riigikogu valimistel valima lähevad arvavad et nemad otsustasid kelle nad valivad, aga tegelikult on meedia neile sisendanud keda valida. See kandidaat keda ei taheta valitud saada seda meedias laimatakse ja näidatakse halvas valguses, need poliitikud kes on tublid Eestimaa mahamüüjad ja Eesti rahva hävitajad neid näidatakse meedias heas valguses ja rahvas läheb ja valib neid ja usub et tema ise valib. Muidugi ei pruugitagi laimata, piisab ju ka sellest kui sa mingit kandidaati lihtsalt rahvale ei näita, näitad teisi. Rahvas saab valida ju ainult neid kellest nad teadlikud on ja kelle suust nad ka piisavalt kuulnud on.
88) võimupõhiseid kahjuks
89) Raha
90) Inimesed hakkavad tasapisi üha enam mõistma mis on neile tegelikult tähtis. Väärtustatakse inimlikke väärtusi, sõbralikkust, ausust samuti tarkust
91) Raha, perekonda ning äärmiselt palju välist ilu.
92) Raha

Võim

Karjäär

Atraktiivne välimus

Sõbrad
93) raha ja aeg
94) ei oska niimoodi öelda
95) raha
96) teretere
97) Rikkus, välimus, positsioon ühiskonnas
98) haridus, lojaalsus, raha, töökus,
99) Raha, välimus, imidž, võim, tarkus, populaarsus
100) Ilus ja peenike. Veel parem, kui oleks palju raha ka.
101) Raha, jõukust, postisiooni
102) suurel määral raha on kõige väärtuslikum väärtus tänapäeva inimeste hulgas
103) füüsiline atraktiivsus, raha, haridus, karjäär
104) ilu, raha, võimu
105) e
106) armastus
107) Raha,raha, raha
108) haridus
109) enam jaolt raha
110) Materiaalseid
111) Positsioon, edukus, raha
112) ma ei oska sellele küsimusele vastata
113) RAHA!!!!!kindel esikoht
114) ,,,
115) Raha ja füüsilist välimust
116) raha

võim
117) /
118) raha ja võim
119) Sõprust
120) ˇasjfdshfhdsjdhsj
121) igalühel omad väärtused, üldiselt kipuvad olema pealiskaudsed
122) oskust raha teenida ja puhta nahaga välja tulla
123) Raha, haridus, staatus.
124) ISIKSUSE OMADUSI
125) Raha
126) raha
127) raha, ilu, jõukus,
128) ei oska öelda
129) raha ja võim
130) Finants stabiilsust
131) Karjäär, raha, pere, võim, tunnustus tutvus/sõprusringkonnas, sõbrad, füüsiline aktsiivsus vähem
132) Ausus, lojaalsus, raha
133) Perekond
134) Alaealiste seas üleväärtustatakse kooli ja sellega seonduvat. Overrated shit, mind isiklikult pole kunagi ükski hinne kottinud, kuid pean end haritumaks kui need 5'e-vennad. Ei ole egoistlik, kuid ma ei saa aru kui noobid igapäev õpivad, et mingit 5'te kirja saada - lõpueksamil(mis on olulisim) on need samad vennad ikka mingite lambiste punktidega(isiklikult nähtud), seal 50 ringis.Ei oma mingit otsest viha etc. nende vastu, kuid see on tõesti üleväärtustatud pask.
135) võim, raha
136) Raha, võim
137) füüsiline atraktiivsus, edukus,
138) edukus, väline ilu, haritus
139) raha
140) suhtlemis oskust,välimust ning rahakust(mina nii ei arva aga enamus küll)
141) ei oska öelda
142) välimust :D
143) RAHA
144) raha
145) Raha; positsiooni; vara.
146) kärjääri, enda heaolu, edukust
147) Moraalsed väärtused (ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu).

Sotsiaalsed väärtused (vabadus, demokraatia, õigus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus).
148) Edukus, hea välimus
149) raha, võimu, näilisust
150) -
151) * Raha kindlasti;

* Sõprust

* Lojaalsust

* Füüsilist atraktiivsust
152) raha
153) raha
154) võim ja raha
155) Raha, võim ja valelikus!
156) Peab olema tähtis töökoht, palju raha, uhke auto. Kui seda ei ole, oled kohe asotsiaal, vaene. Liiga vähe väärtustatakse armastust ja perekonda, seda tuleks väärtustada rohkem.
157) Karjäär, edukus, raha
158) Intelligentsust, osavust, teadmisi, lojaalsust, raha.
159) Suuri
160) ausust
161) Rikkust
162) tänapäeva ühiskond on väga mitmekihiline ja multikultuurne.

mina väärtustan vabadust
163) Füüsilisi väärtusi
164) р
165) Mõeldakse rohkem rahale ja populaarsusele .
166) Draamat ja emotsiooni; lisaks hüplikust ja mittemillelegi keskendumist
167) raha .
168) :)
169) rahalisi rohkem
170) staatus, raha, välimus
171) Liiga palju väärtustatakse hea töökoha olulisust. Sõbrad, pere, armastus jäetakse liigagi unarusse.
172) raha
173) Pinnapealseid
174) karjäär, pere, tervis,
175) Inimväärikus, inimlikkus: heatahtlikkus, abivalmidus.
176) raha ja võimu
177) Raha, ühiskondlik arvamus, pere, lapsed , õnn armastus
178) pere, raha
179) Pere
180) Üha enam on tunne, et üldse ei väärtustata midagi. Liiga palju hoolimatust ja ükskõiksust on tekkinud.
181) ilu
182) ausus
183) Raha ja võim on kaks peamist . Kui on raha ja võimu on sul ka kõik muu mida eluks vaja . Aga minu arvates on see täielik apsurtsus . Iga inime saab oma eluga hakkama kui ta seda soovib . . Ma olen oma eluga rahul . Mul on tüdruksõber, me toetame üksteist kõiges. Me ei pea millegist puudust tundma .. Halvimatel kuudel tõesti on rahaline olukord natukene kitsavõitu . Aga koos saab sellest alati üle . Minu jaoks on elus tähtis Armastus , stapiilne töökoht ja tervis . .
184) Raha.
185) ...
186) liiga palju otsuseid poliitilise kuuluvuse tõttu
187) ei väärtustata eriti
188) raha, riided
189) Pere, raha, karjäär, armastus, ilu
190) Matriaalseid ja vabadust/iseseisvust hõlmavaid
191) Raha
192) Liiga palju hinnatakse ja väärtustatakse raha ja ühiskondlikku kuuluvust kuhugi.
193) Põhiliselt rahaga seonduvat. Alles seejärel tuleb kõik ülejäänu.
194) looming
195) raha
196) Rikkus, karjäär
197) Raha ja võim
198) raha ja võimu
199) Igatsorti sodi ja podi, küüneotsake tõde, ausust ja ärkvelolekut.
200) Tarbijalikkust, kahjuks
201) raha ja seksi
202) Võib öelda et tänapäeva ühiskonnas on kõige tähtsamateks asjadeks kujunenud raha ja välimus. Järjest vähem on inimesi kes oleksid ausad, siirad ja kes reaalselt hooliks muust.

Ühiskond on järjest rohkem üksluine, kõik üritavad olla kellegi teise moodi. Väärtustatakse täiesti valesid asju - kõik materiaalne

Kuid õiges seltskonna on ka inimesi kes on vaimselt kõrgemal tasandil ja mõistavad paremini, oskavad väärtustada pisi asju, sõprust, pere, ausust, hoolivust ja on abivalmid
203) majandus ja tehnilised väärtused, perekonna väärtused
204) auahnus, ülbus, heatahtlikkus
205) Raha, võim
206) võimu
207) Tänapäeva ühiskonnas on tähtis raha ja võim.
208) tervist
209) raha, võim
210) Raha
211) Välimust, raha,
212) .
213) Raha ja võim
214) stiilitunnet,
215) Perekonda, sõpru, raha, edukust karjääris
216) materiaalseid, kuid üha enam ka vaimseid
217) eitea.
218) mitte midagi,peale raha
219) -
220) Raha
221) Pere,Sõprus, ausus
222) heaolu
223) raha
224) pere
225) Sinu
226) urr
227) Raha ja varandust.
228) raha, positsioon, edukus
229) raha
230) füüsiline ilu

raha

võim

vaprust
231) Edukus
232) Raha, asjad, karjäär, teiste arvamus
233) Raha

Välimust

Peret

Karjääri

Kogemusi
234) Edukust, koostööoskusi, iseseisvumist, pühendusmist karjäärile, multikultuursust.
235) edukus, füüsiline atraktiivsus, raha
236) Haridus
237) Karjäär, võim ja raha
238) Rahalisi
239) Raha, võim, populaarsus, füüsiline atraktiivsus, piiride kompamine/ületamine, egotsentrilisus, eesmärkide saavutamine (vahendeid valimata), oskus manipuleerida nii heas kui halvas mõttes, "juriidiliselt on kõik korrektne" mentaliteet, suured lubadused
240) Tänapäeval väärtustatakse kindlasti rohkem edukust karjääris, raha ja füüsilist atraktiivsust.
241) Raha
242) Raha, karjäär,pere,eneserahustus
243) materiaalseid
244) edukus, raha
245) Ühaenam väärustatakse raha.
246) Pere
247) Karjääri ja staatust
248) .
249) Pere, turvalisus, stabiilsus
250) Edukus, Raha, perekond
251) Raha
252) kahjuks, raha ja staatuse
253) Raha ja võimu
254) sõprust, atraktiivsust, raha, kuulsust, nutikust, ausust, seltskondlikkust, lahkust, originaalsust, julgust, haridust, organiseerimivõimet, osavust, sallivust, oma kultuuri, kogemusi, mõjuvõimu, esinemisoskust, suhteid, tasakaalukust, nahhaalsust, kavalust, põhimõttekindlust, huumorimeelt, kaastunnet, vaimsust, isetust
255) rahad
256) minumeelest raha,aga peaks väärtustama inimesi
257) Tean öelda ainult seda. Et tihti jäetakse vajalikud asjad kõrvale ja tegeletakse idiootsustega :3 . :) .
258) Haridus, pere, sõbrad
259) Inimeste mina ja enese uhkus on nii kõrge et ei arvestata teiste inimestega. Ning väga palju on pahatatlikust, ära kasutamist, asjatud süüdistused ja viha
260) Võimu ja raha
261) proffessionaalsus
262) ausus ,mõistlik
263) sõbralikus ja ausus
264) Varandust ja kuuluvust
265) Raha, välimus, edukus
266) Ei võeta eesti rahvast nii nagu peaks vaid võetakse pahulasi eesti riiki kuigi peaks omadele kodu andma mitte neile
267) Edasipüüdlikkus, innovaatilisus, kiire kohanemisvõime, multitasking, täpsus
268) Kestvaid väärtusi, mitte uusi loosungeid ja trafarette.
269) edukust, karjääri
270) .
271) Raha, võim
272) Tarkus

Tolerantsus

Keskkond

Huumorimel

Turvalisus

Ettev õtlikus
273) iseseisvus, edukus
274) Võim, raha ja valdavalt materiaalsed väärtused
275) Karjäär

Edu

Vara suurus
276) Tänapäeval väärtustatakse individualismi. Valitseb väärtuste turuplats.
277) Ei tea
278) Töökus
279) Raha
280) Positiivne, mõistlik, hea suhtleja, sõbralik, abistav
281) puudub
282) Raha

Väimus

Ükskõik kuidas pildis olemist
283) Ei tea
284) Kuulsus
285) Minu arvates on tänapäeval olulised perekond ja karjäär ning hea majanduslik kindlustatus (finantsvabadus).
286) 1: Creativity and innovation.

2: Technology

3.collaboration
11. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg 193 bar1bar2  67.5%
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg 93 bar1bar2  32.5%
Сумма ответов 286  
12. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (mitmed võimalikud vastused)
Karjääri arendamisele 157 bar1bar2  21.5%
Haridusele 173 bar1bar2  23.7%
Välimusele 105 bar1bar2  14.4%
Pereelule 151 bar1bar2  20.7%
Armuelule 121 bar1bar2  16.6%
Religioonile 22 bar1bar2  3%
Сумма ответов 729  

Selgitus: Koguvastused on kõikide vastuste summa, mis osaleja on teatavale küsimusele vastanud.
Iga vastuse protsent arvutatakse jagades selle vastuse arvu kõikide küsimuste arvuga.