Küsitlus "Töötajate rahulolu uuring"
Tere päevast!

See küsimustik aitab meil hinnata teie suhtumist töösse ja ette valmistada ettepanekuid teie otsesele juhile parandamaks töötingimusi vastavalt teie vajadustele.

See küsimustik on anonüümne.
Uuringu küsimustele vastmiseks kulub umbes 10 minutit teie ajast