Küsitlus "Väärtuste süsteem"
Tere!
Oma diplomitöö ülesehituse jaoks tahaksin läbi viia uurimuse inimeste väärtuste hierarhia kohta tänapäeva ühiskonnas.
Selleks, et saada täpset ja objektiivset informatsiooni sellel teemal, palun, et vastaksite ausalt.
Uuring on anonüümne. Individuaalseid vastuseid ei kirjeldata eraldi. Iga küsimuse puhul võetakse arvesse kokkuvõtlikud vastused, kuna tegu on diplomitööga. Uuringu läbimine võtab 5 minutit teie ajast.